BETA
Nebankovní online půjčka

Nebankovní online půjčka bez poplatků je zde i pro vás. Zcela zdarma a rychle. Nebankovní online půjčka bez poplatků je vyřízena do 24 hodin.

Požádat

Nebankovní online půjčka, nebankovní půjčky, online půjčka

Nebaví Vás již bydlet se svými rodiči? Chcete změnu, ale finanční stav na bankovním účtu Vám to nedovoluje uskutečnit, neboť byste přišli o všechny peníze a nic by Vám nezbylo? Potřebujete si půjčit, a proto hledáte pomocí různých článků na internetu řešení, ale nemůžete se dopídit k realizaci?

Rychlá nebankovní půjčka bez poplatků

Jsme společnost, která působí na trhu s půjčkami již několik řad let. Díky bohatým zkušenostem a spoustou získaných kontaktů patříme mezi jedničky na tomto trhu. Jaké služby tedy nabízíme svým klientům? Jsou výhodné oproti jiným společnostem, které peníze půjčují? Naše společnost poskytuje půjčky v rozmezí 100.000,- Kč až 50.000.000,- Kč. Proč je u nás tak velký rozsah? Je to proto, že nabízíme podnikatelské půjčky a všechny naše půjčky jsou bez registru. To znamená, že sice nahlížíme do registru dlužníků, ale nedáváme věcem napsaným zde velkou váhu, tudíž je ani neřešíme.

Je potřeba něco splnit, abychom Vám půjčili? Ano zajisté máme jednu podmínku a to, že půjčku musíte zajistit nemovitostí, která může být i ve vlastnictví třetí osoby. Tohle je pro Vás zcela výhodné, neboť je nám jasné, že nebudete žádat Vaše rodiče, aby Vám půjčku zajistili vlastní nemovitostí. Třetí osoba tím pádem může být Váš kamarád nebo nějaký jiný příbuzný, zkrátka jakákoli jiná osoba než jste Vy.

Rychlá nebankovní půjčka na vyplacení exekuce

Co může být nemovitostí? Z hlediska čím lze půjčku zajistit bereme v úvahu dům, byt, ornou půdu či pozemek. Z praktického hlediska se jedná o vše, co je zapsáno na katastrálním úřadu. Budou-li existovat nějaké exekuce nebo jiné právní vady na výpisu z katastru nemovitostí, tak je všechny vyřešíme, nebo je budeme akceptovat.

Ovlivňuje cena nemovitosti půjčku? Zajisté, můžeme Vám maximálně půjčit až 80% z ceny nemovitosti. Co to v praxi znamená? To znamená, že pokud Vaše nemovitost má hodnotu 2.000.000,- Kč, tak Vám maximálně půjčíme 1.600.000,- Kč. Možná se Vám to zdá málo, ale ve finále se budete divit, že jsme Vám půjčili tak enormní částku.

Co je nutné ke sjednání půjčky? Stačí pouze za námi zajít s Vaším problémem, že si potřebujete půjčit peníze. Na Váš problém budeme přihlížet individuálně a sjednáme produkt podle Vašich představ, který pokud se Vám nebude zamlouvat, tak za něj nic neplatíte. Ani v případě, že chcete, abychom Váš požadavek zpracovali předem. Za jak dlouho můžete půjčku očekávat? Na Vašem účtu se půjčka může objevit již do 3 dnů od podání Vaší žádosti.

Online půjčka na vyplacení exekucí a nevýhodných půjček

Půjčku máte, ale při jejím sjednávání jsme zjistili, že nemovitost, kterou ručíte je zadlužená? Pro tuhle situaci Vám nabízíme řešení, kdy okamžitě vyplácíme exekuce, jednáme s exekutorským orgánem o výši dluhu. Výše dluhu se nám daří snížit, neboť díky dlouholeté praxi a získaným kontaktům se nám vydaří vždy domluvit lepší podmínky pro vyplacení závazku. Pokud by se nám příliš dobře nevedlo a jednalo by se o nevýhodné půjčky, tak budeme jednat právní cestou k Vašemu prospěchu.

Zadluženou nemovitost jsme vyřešili, ale co se splácením naší sjednané půjčky? Jestliže máte našetřeno a chcete půjčku splatit předem, tak Vám tuto možnost nabízíme, kdy tím uspoříte budoucí úroky. V opačném případě, kdy nestíháte splácet, Vám nabídneme možnost nastavit si individuální splácení. Jedná se o možnost, kdy Vy po určitou dobu splácíte pouze část splátky. Tuto možnost preferujeme před vymáháním s tím, že bychom zbytečně navyšovali dlužnou částku.

Podtrženo sečteno naše společnost nabízí svým klientům produkty přímo ušité na míru, kdy nám jde hlavně o Vaši spokojenost. K Vám, jako svým klientům, se chováme ohleduplně a vždy se snažíme najít pro Vás to nejvýhodnější řešení.

Online žádost o půjčku

X
Zpracování osobních údajů

Kdo je správcem vašich osobních údajů a jaké údaje bude zpracovávat?

1. Udělujete souhlas správci osobních údajů - společnosti Easy Money Services s.r.o., sídlem Elišky Krásnohorské 1094/14, 415 01 Teplice, IČ: 034 98 085, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42574 a berete na vědomí, že další správce vašich osobních údajů - Ing. Lubomír Klosík, místem podnikání V Zátiší 810/1, Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky, IČ: 729 89 980, držitel oprávnění ke zprostředkování spotřebitelského úvěru, (dále jen „správci“, „my“), budou zpracovávat ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), v rámci formuláře na www.nebankovnionlinepomoc.mywebpage.cz vaše následující osobní údaje: - jméno, příjmení;- telefonní číslo;- adresu trvalého pobytu;- emailovou adresu;- rodné číslo;- druh příjmů;- výši příjmu;- výši zápůjčky;- exekuce ano/ne;- další informace související pro posouzení žádosti o úvěr.
Co se bude s vašimi osobními údaji dít?2. Pokud budeme potřebovat nějaké údaje upřesnit, můžeme využít vaše kontaktní údaje a kontaktovat vás s případnou žádostí o upřesnění vašich osobních údajů.3. Vaše údaje budou po propočítání výše úvěru, které je prováděno Ing. Lubomírem Klosíkem manuálně na základě výše příjmů, hodnoty ručení, případných exekucí (nejedná se tedy o automatizované individuální rozhodování dle čl. 22 Nařízení) a vypracování žádosti o poskytnutí úvěru předány poskytovatelům úvěrů, s čímž také udělujete svůj souhlas.  4. Poskytovatelé úvěrů se stanou samostatnými správci vašich osobních údajů. Na základě jejich pověření vás poté můžeme dále kontaktovat a umožnit vám uzavření smluvního vztahu s poskytovatelem úvěru. 5. Vaše osobní údaje a případně smlouvy, které zprostředkujeme, budeme uchovávat po dobu 10 let, a to z následujících důvodů:- v rámci plnění smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru, kterou s Ing. Lubomírem Klosíkem uzavřete, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení bude zpracovávat vaše osobní údaje nezbytné pro umožnění sjednání spotřebitelského úvěru s poskytovatelem úvěru - bez poskytnutí těchto údajů není možné úvěr sjednat;- splnění našich právních povinností, pokud nám nějaká taková povinnost vznikne, což nám přikazuje čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení;- budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran, což umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – oprávněný zájem správců;- v ostatních případech (například uchování údajů Easy Money Services s.r.o., předání poskytovatelům úvěru) jsou vaše osobní údaje zpracovány na základě vašeho souhlasu - takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. 6. Souhlas se zpracováním můžete vzít kdykoliv jakýmkoliv způsobem zpět, stačí nám napsat na email na adresu info@easy-money-services.cz. Vaše osobní údaje odstraníme, ledaže by takové odstranění bylo v rozporu se zákonem nebo našimi oprávněnými zájmy.7. Osobní údaje zpracováváme my, jakožto správci vašich osobních údajů, ke zpracování můžeme využívat také následující zpracovatele nebo třetí strany:- poskytovatele účetních služeb;- poskytovatele webhostingu, Wallis Europe s.r.o.;- Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nepoužíváme.
Jaká máte práva?8. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte následující práva:- vzít souhlas kdykoliv jakkoliv zpět,- vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu na adresu info@easy-money-services.cz, nebo Easy money services s.r.o., El. Krásnohorské 1094/14, Teplice 415 01, - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy,- na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování z důvodu plnění smlouvy nebo souhlasu,- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením,- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.Další informace o správcích + kontakt na správce* Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí mimo EU.* Správci nemají osobu tzv. pověřence.* Správci se dohodli, že je můžete kdykoliv kontaktovat na jednotné e-mailové adrese info@easy-money-services.cz. 

X
souhlas se zpracováním osobních údajů - rozesílání e-mailů - GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení a novinek z oblasti finančních služeb.
Děkujeme za Váš zájem o zasílání novinek a obchodních sdělení týkajících se finančních služeb! Abychom Vám je ale mohli zasílat, potřebujeme k tomu Váš souhlas.
Osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).

Kdo Vám bude psát?
My, jakožto společnost Easy Money Services s.r.o., sídlem Elišky Krásnohorské 1094/14, 415 01 Teplice, IČ: 034 98 085, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42574 (dále jen „my“).

Co Vám budeme psát a proč?
Posílat Vám budeme zajímavosti a nabídky na finanční služby, které poskytujeme my nebo naši partneři, poskytovatelé finančních služeb. Zasílat Vám je budeme však jenom my, pokud by Vám chtěl poskytovatel finančních služeb zaslat svou nabídku sám, je na něm, aby si Váš souhlas získal.
Abychom Vám je mohli posílat, potřebujeme k tomu Vaši e-mailovou adresu, kterou nám tímto sdělujete a zároveň tím souhlasíte, že ji budeme používat podle těchto pravidel.
E-mailovou adresu si uložíme na 3 roky.

Co když už si nebudete přát zasílat obchodní sdělení?
Na to máte plné právo. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv zrušit, a to zasláním e-mailu na info@easy-money-services.cz nebo proklikem na odkaz v e-mailech, které Vám zasíláme. Krom toho, že Vám přestaneme psát, tak Vaši e-mailovou adresu také smažeme z naší databáze.

Kdo nám s tím vším může pomáhat?
Jelikož máme každý jen dvě ruce, potřebujeme občas i my pomocnou ruku, aby k Vám naše zprávy doletěly. Tuhle pomoc nám zajišťují tito lidé a společnosti:
* Naši účetní;
* Poskytovatel webhostingu a správce databáze, společnost Wallis Europe s.r.o.

A jaká máte práva?
Především nám kdykoliv dát zpětnou vazbu, když se vám nebude něco líbit, třeba jak často píšeme a podobně.
Krom toho máte ale ještě tato práva:
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
- na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.

 

Created by Wallis Media

© 2016 - 2020 Wallis Europe s.r.o.